• TUZAMIN

  • Mã SP: 0
  • Giá: Liên Hệ
  • Thành phần : Hàm lượng Tục đoạn............................250mg Phòng phong......................250mg Hy thiêm.............................250mg Độc hoạt.............................200mg Tần giao..............................200mg Đương quy..........................150mg Ngưu tất..............................150mg Thiên niên kiện.................. 150mg Hoàng kỳ............................150mg Đỗ trọng.............................100mg Bột Bạch thược..................150mg Bột Xuyên khung...............150mg Tá dược vừa đủ 1 viên
  • Danh mục: Dược Liệu

Mô tả của "TUZAMIN"

Thành phần : Hàm lượng Tục đoạn............................250mg Phòng phong......................250mg Hy thiêm.............................250mg Độc hoạt.............................200mg Tần giao..............................200mg Đương quy..........................150mg Ngưu tất..............................150mg Thiên niên kiện.................. 150mg Hoàng kỳ............................150mg Đỗ trọng.............................100mg Bột Bạch thược..................150mg Bột Xuyên khung...............150mg Tá dược vừa đủ 1 viên

Thành phần "TUZAMIN"

Công dụng "TUZAMIN"

Liều dùng "TUZAMIN"

Tác dụng phụ "TUZAMIN"

Quy cách "TUZAMIN"

Nhà sản xuất "TUZAMIN"

Bình luận