• DŨ THƯƠNG LINH

  • Mã SP: 02
  • Giá: Liên Hệ
  • Thành phần : Hàm lượng Thổ miết trùng....................... 25,0mg Hồng hoa............................... 50,0mg Tự nhiên đồng....................... 12,5 mg Long não................................ 5,0mg Hạt dưa chuột......................... 50,0mg Tục đoạn................................. 25,0mg Tam thất.................................. 75,0mg Đương quy.............................. 37,5mg Cao Lạc tân phụ...................... 20,0mg
  • Danh mục: Dược Phẩm

Mô tả của "DŨ THƯƠNG LINH"

Thành phần : Hàm lượng Thổ miết trùng....................... 25,0mg Hồng hoa............................... 50,0mg Tự nhiên đồng....................... 12,5 mg Long não................................ 5,0mg Hạt dưa chuột......................... 50,0mg Tục đoạn................................. 25,0mg Tam thất.................................. 75,0mg Đương quy.............................. 37,5mg Cao Lạc tân phụ...................... 20,0mg

Thành phần "DŨ THƯƠNG LINH"

Công dụng "DŨ THƯƠNG LINH"

Liều dùng "DŨ THƯƠNG LINH"

Tác dụng phụ "DŨ THƯƠNG LINH"

Quy cách "DŨ THƯƠNG LINH"

Nhà sản xuất "DŨ THƯƠNG LINH"

Bình luận