• THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA

  • Mã SP: 12
  • Giá: Liên Hệ
  • Thành phần : Hàm lượng Thương nhĩ tử........................500 mg Hoàng kỳ................................620mg Phòng Phong..........................250mg Tân di hoa..............................350mg Bạch truật...............................350mg Bạc hà....................................120mg Kim ngân hoa..........................250mg Bạch chỉ.................................320mg.
  • Danh mục: Thực Phẩm chức năng

Mô tả của "THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA"

Thành phần : Hàm lượng Thương nhĩ tử........................500 mg Hoàng kỳ................................620mg Phòng Phong..........................250mg Tân di hoa..............................350mg Bạch truật...............................350mg Bạc hà....................................120mg Kim ngân hoa..........................250mg Bạch chỉ.................................320mg.

Thành phần "THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA"

Công dụng "THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA"

Liều dùng "THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA"

Tác dụng phụ "THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA"

Quy cách "THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA"

Nhà sản xuất "THUỐC TRỊ VIÊM XOANG ESHA"

Bình luận

Các sản phẩm khác