• CỒN Y TẾ 70 ĐỘ

  • Mã SP: 03
  • Giá: Liên Hệ
  • - Tính chất: chất lỏng trong suốt, không màu, mùi đặc trưng, dễ cháy. Hòa lẫn với nước, ether và glycerin - Nồng độ Ethanol: 70% ±5%
  • Danh mục: Vật tư y tế

Mô tả của "CỒN Y TẾ 70 ĐỘ"

- Tính chất: chất lỏng trong suốt, không màu, mùi đặc trưng, dễ cháy. Hòa lẫn với nước, ether và glycerin - Nồng độ Ethanol: 70% ±5%

Thành phần "CỒN Y TẾ 70 ĐỘ"

Công dụng "CỒN Y TẾ 70 ĐỘ"

Liều dùng "CỒN Y TẾ 70 ĐỘ"

Tác dụng phụ "CỒN Y TẾ 70 ĐỘ"

Quy cách "CỒN Y TẾ 70 ĐỘ"

Nhà sản xuất "CỒN Y TẾ 70 ĐỘ"

Bình luận