Giới thiệu

Mục lục bài

  Giới thiệu về Donapharm

  Công ty tnhh dược phẩm Donapharm ( gọi tắt là donapharm ) với những ngành nghề kinh doanh chính là:

          + Dược phẩm

          + Thực phẩm chức năng

  Giá trị cốt lõi

  Giá trị của donapharm không nằm ở tài sản mà là ở những giá trị con người, mỗi thành viên donapharm luôn coi trọng, phát huy 5 giá trị cơ bản: 

          1. TRÁCH NHIỆM

          2. UY TÍN

          3. CHỦ ĐỘNG

          4. KỶ LUẬT

          5. HỢP TÁC

  Sứ mệnh

  Hướng đến những sản phẩm có giá trị: Chất lượng, hiệu quả, an toàn… Dịch vụ hoàn hảo, mang tính giá trị đặc trưng cho từng đối tượng phục vụ.

  Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập tương xứng với năng lực và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

  Các tin khác